Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Wymogi redakcyjne do publikacji pokonferencyjnej.

Publikacja pokonferencyjna – wymogi tekstu:

  1. Objętość:20000 znaków (ze spacjami)

  2. Przypisy dolne według wzoru:

-przypisy książkowe:

R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s5.

- czasopisma:

J. Bieda, M. Kłos, Zapis windykacyjny – powrót do przeszłości, „Państwo i prawo” 2013 nr 1, s. 15-18.

- strony internetowe:

źródło: http://umcs.pl/pl/student.htm , data wejścia: 1.01.2013, godz 10:25.

  1. Czcionka TNR 12, interlinia 1,5  , tekst wyjustowany

  2. Strona tytułowa ma zawierać:

- w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora wraz z afiliacją (reprezentowana uczelnia/jednostka),

- pod nazwiskiem tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka pogrubiona

  1. Na końcu tekstu bibliografia alfabetycznie (według nazwisk autorów), oddzielnie strony internetowe, orzecznictwo, akty prawne

  2. Na końcu tekstu krótkie streszczenie w języku angielskim do 700 znaków.

  3. Termin nadsyłania artykułów: do 30 listopada 2014 r.

  4. Termin przesłania artykułów do korekty autorskiej przez zespół redakcyjny: 5 listopada.