Miesięczne archiwum: Luty 2015

Konferencja- zalety i wady mediacji

20 lutego w naszym kole odbyła się konferencja naukowa pt. „Zalety i wady mediacji”.  Przedstawiamy harmonogram prezentujący różnorodność tematów prezentowanych przez naszych prelegentów. Dziękujemy za obecność!

Harmonogram Konferencji Naukowej Zalety i wady mediacji

20 lutego 2015 r.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Prawa i Administracji

13.00 – 13.10 Powitanie uczestników

13.10 – 13.50 – PANEL I

 • Natalia Małgorzata Kurek, Czy możliwa jest mediacja między lekarzem a pacjentem, UMCS
 • Aleksandra Cisek, Realizacja zasady tajemnicy mediacji w obliczu powołania mediatora na świadka, UMCS
 • Ewa Serafin, Czy przyczyną spadku popularności mediacji administracyjnych są rzeczywiście jej wady?, UMCS
 • Natalia Ściuba, Zalety mediacji rozwodowych z punktu widzenia dziecka oraz rozwodzących się, UMCS

14.00 – 14.40 PANEL II

 • Aleksandra Klimek, Zalety mediacji z punktu widzenia pokrzywdzonego, UMCS
 • Małgorzata Szwed, Sekretarz Generalny ONZ jako mediator – rola, przebieg i znaczenie, UMCS
 • Angelika Wójcik, Wady i zalety mediacji jako rozwiązywania konfliktów w oparciu o porównanie z procesem sądowym, UMCS
 • Ewelina Deleska, Idea sprawiedliwości naprawczej w mediacji w procesie karnym, UMCS

14.50 – 15.20 PANEL III

 • Katarzyna Wójcik, Wady i zalety mediacji nieletnich z punktu widzenia poszkodowanego, UMCS
 • Kamil Sypek, Dlaczego mediacja w środowisku sportowym jest tak istotna?, UMCS
 • Katarzyna Smykla, Wady i zalety w mediacji w sprawach rozwodowych, UMCS

15.30 – 16.00 PANEL IV

 • Cezary Lipowski, Mediacja w Polsce, a mediacja w Wielkiej Brytanii- analiza wad i zalet systemu common law i kontynentalnego, UMCS
 • Dorota Dencikowska, Młodzież ma głos; o nauce mediacji w USA, UMCS
 • Katarzyna Hanas, Mediacje w sprawach rodzinnych kwestie psychologiczne i prawne, UMCS