Konferencja Naukowa ,,Przemiany w Państwie i Prawie”
3-6 kwietnia 2014

ENGLISH 
 

O konferencji

Konferencja

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przemiany w państwie i prawie”, która odbędzie się w dniach 3-6 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Merytorycznym założeniem Konferencji, będącej jednym z wydarzeń mających na celu uczczenie 70-lecia istnienia naszego Uniwersytetu, jest podjęcie rozważań nad przeobrażeniami jakie zachodzą we współczesnym państwie i prawie w szczególności w kontekście historycznym, prawnym, ekonomicznym, socjologicznym oraz politologicznym. Ze względu na zasięg konferencji kontekst rozważań obejmuje zarówno płaszczyznę krajową jak i międzynarodową.

Konferencja adresowana jest do szerokiego kręgu adresatów zainteresowanych wskazaną problematyką, a przede wszystkim studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych.

Uczestnikom oferujemy udział bierny lub czynny (z wygłoszeniem referatu) z możliwością jego późniejszej publikacji w planowanym tomie pokonferencyjnym. Dodatkowo w celu zapewnienia dogodnych warunków pobytu,  zapewniamy organizację noclegu, wyżywienia, a także licznych atrakcji mających na celu poszerzanie współpracy pomiędzy uczestnikami. Wystąpienia mogą być przygotowane w języku polskim, angielskim lub ukraińskim.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Organizatorzy

Konferencja ,,Przemiany w Państwie i Prawie” organizowana jest wspólnie przez Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji i Koło Obrońców Dyscyplinarnych oraz przy współpracy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Informacje Organizatora

INFORMATOR UCZESTNIKA

Program

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Patronat Honorowy

Prorektor UMCS ds. Studenckich – prof. sztuk. muz. Urszula Bobryk

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS – prof. dr hab. Anna Przyborowska – Klimczak

Posłanka na Sejm VI i VII kadencji, dr Joanna Mucha

A także:

Samorząd Doktorantów UMCSsisKrzysztof Hetman

Patronat Merytoryczny

IEŚWMWLAW

oraz:

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Marek Pawłowski

Izba Komornicza w Lublinie

Patronat Medialny

Student LexMediae.plAkademia Soft SkillsStudent PrawaRadio LublinUnikonferencje.pl

 

 

 

 

 

Partnerzy

Lubelska Manufaktura InspiracjiPrint