O nas

Witamy na naszej stronie internetowej, zachęcamy do przejrzenia wszystkich zgromadzonych tu przez nas informacji. Jeżeli jesteś studentem bądź doktorantem i podzielasz nasze zainteresowanie tematyką mediacji i negocjacji – dołącz do nas! Jeżeli jesteś praktykiem, prawnikiem, bądź inną osobą chcącą współpracować z naszym kołem – napisz do nas!

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji (KMiN) powstało i działa przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa w Instytucje Historii i Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Głównym statutowym celem koła jest rozpowszechnianie oraz rozwój wiedzy z zakresu mediacji i negocjacji, w szczególności z zakresu prawnych aspektów wskazanych form alternatywnego rozwiązywania sporów oraz ich funkcjonowania w praktyce. Swoje cele koło realizuje poprzez organizowanie konferencji naukowych, organizowanie spotkań z przedstawicielami nauki i praktyki, prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych, a także organizowanie konkursów i zajęć praktycznych z zakresu negocjacji i mediacji dla studentów i doktorantów.

Od kwietnia 2013 roku współpracujemy z Sądem Okręgowym w Lublinie.

Zarząd Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji