Zarząd

Prezes: Dorota Janczura
Kierunek studiów: Administracja
Rok: I rok II stopień

Wiceprezes: Barbara Pietrzyk
Kierunek studiów: Prawo
Rok: III rok jednolite magisterskie

Skarbnik: Justyna Ochyra
Kierunek studiów: Prawo
Rok: III rok jednolite magisterskie

Członkini Zarządu: Anna Podlasek
Kierunek studiów: Prawo
Rok: III rok jednolite magisterskie

Członkini Zarządu: Karolina Niemiec
Kierunek studiów: Prawo
Rok: III rok jednolite magisterskie

Zarząd w poprzednich latach:

2015/2016
Prezes: Dorota Dencikowska
Wiceprezes: Ewa Serafin
Skarbnik: Dorota Janczura
Członkowie Zarządu: Angelika Wójcik, Kamil Sypek

2014/2015:
Prezes: Dorota Dencikowska
Wiceprezes: Kamil Sypek
Skarbnik: Patryk Matysiuk
Członkini Zarządu: Ewa Serafin

2013/2014:
Prezes: Bartosz Dymicki
Wiceprezes: Cezary Lipowski
Skarbnik: Dorota Dencikowska
Członkowie Zarządu: Katarzyna Dąbrowska, Patryk Matysiuk

2012/2013:
Prezes: Karol Chojnowski
Wiceprezes: Bartosz Dymicki
Skarbnik: Cezary Lipowski